Dlaczego system jest tak popularny?

Korzyści wynikające z zastosowania systemu monitorowania i kontroli pojazdów GPS

✔ zmniejszenie kosztów utrzymania floty nawet do 30 %
✔ zmniejszenie zużycia paliwa
✔ stała kontrola nad pojazdami
✔ redukcja nie autoryzowanych przebiegów o ponad 90%
✔ zwiększenie wydajności pracy
✔ zwiększenie terminowości wykonywanych zadań
✔ wzrost konkurencyjności na rynku poprzez generowane oszczędności
✔ wzrost bezpieczeństwa Kierowców, pojazdów oraz przewożonych ładunków
✔ pełna kontrola czasu pracy i wykorzystania pojazdów
✔ skrócenie czasu poświęcanego na zarządzanie i rozliczanie floty oraz Kierowców

Pragniemy podkreślić, że zakup usługi GPS to nie tylko możliwość pozycjonowania auta. Nasza firma planuje zbudować globalną sieć pojazdów, które widoczne na jednej mapie usprawnią system pozyskiwania ładunków. Dzięki tej platformie spedytorzy naszej firmy mogą w bardzo krótkim czasie pozyskać informacje o pozycji auta i wysłać do Państwa informacje o możliwości załadowania pojazdu.